Predstavitev Gostišča na trgu – hiše kulinarike in turizma

Enota Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma, se je s svežimi pristopi in pestro ponudbo ustrezno pozicionirala v prostoru, kar je pomembno sedaj, ko je urejena nova cestna infrastruktura ter podoba Glavnega trga v Novem mestu. V vsebine je vpet tudi Razvojno-raziskovalni inštitut, ki sodeluje pri posameznih fazah aktivnosti. V ospredje stopajo vsebine eno-gastronomske ponudbe, saj je bila leta 2021 Slovenija nosilka naziva Evropska gastronomska regija, ki je s priložnostmi za izobraževanje in ustvarjanje kulinaričnih vsebin na področju zdravega in sonaravnega bivanja ter trajnostnega razvoja kulinarike usmerjena v povečanje kakovosti življenja z ustvarjanjem sinergije z lokalnimi okolji. Gostišče na trgu, Hiša kulinarike in turizma, je v prostoru prepoznavno tudi preko dogodkov Vinsko-kulinarični večeri, kjer sodelujejo dijaki in študentje z mentorji ter lokalnim in širšim prostorom pri nabavi surovin za pripravo kulinaričnih krožnikov ter vinarji iz Slovenije, in pri spremljajočih programih so postali močno razpoznavni. V letu 2022 smo v Gostišču na trgu, Hiši kulinarike in turizma izvedli nekaj dogodkov in eno-gastronomsko doživetje.